آزمون ادواری

براساس مصوبه مورخ اول آبان ماه ۱۳۸۲ شورای محترم مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در خصوص آزمون ادواری سازمان (آزمون مطرح در آیین نامه رتبه بندی اعضای سازمان)، با توجه به هدف آزمون که تشویق اعضاء به مطالعه و افزایش اطلاعات علمی و فنی مرتبط با تخصص و شغل آنان می باشد. در هر فصل  سئوالات رشته های مختلف از طریق فصلنامه سازمان مرکزی منتشر و در اختیار اعضاء محترم قرار می گیرد. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با عنایت به لزوم دسترسی راحت تر و سریع تر اعضاء خود به این سئوالات، در هر دوره سئوالات مربوطه را از طریق همین سربرگ در اختیار اعضاء خود قرار می دهد.

لازم به ذکر است که براساس مصوبه شورای مرکزی و قانون تعیین صلاحیت و رتبه بندی اعضاء، گواهی قبولی در هر دوره آزمون ادواری دارای ۵ امتیاز می باشد و هر فرد می تواند تا سقف حداکثر ۱۰ امتیاز از امتیازات ویژه این آزمون بهره مند گردد. این گواهی با احراز نمره ۶۰ از ۱۰۰ (پاسخ صحیح به حداقل ۶۰ سئوال از ۱۰۰ سئوال مطرح شده) به متقاضیان اعطا می گردد. که می تواند نقش مهمه در ارتقای رتبه اعضاء ایفا نماید.

هزینه شرکت در هر آزمون ادواری ۹۰۰۰۰ ریال می­باشد که متقاضیان می­توانند یا از طریق دستگاه  p.o.s مستقر در سازمان و یا از طریق شماره حساب ۵۹۴۴۹۵۵۶۳ بانک کشاورزی شعبه جهاد اقدام به پرداخت آن نمایند.

 

جهت دسترسی به آرشیو کامل سئوالات آزمون ادواری به فصلنامه سازمان مرکزی مراجعه نمایید

برنامه زمانبندی چاپ دوره چهارم آزمون های ادواری

 

چاپ سئوالات دوره چهارم آزمون ادواری از شماره ۳۴ با طرح سئوالات رشته مهندسی زراعت و اصلاح نباتات آغاز شده و ادامه طی ۹ شماره فصلنامه سازمان مرکزی، سئوالات رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ارائه خواهد شد. با توجه به بررسی های انجام گرفته از دوره های قبل و نظرخواهی هایی که از شرکت کنندگان درخصوص مناسب ترین شیوه برگزاری آزمون به عمل آمده است، تلاش براین خواهد بود که ضمن رعایت کلیه جوانب امر در طرح سئوالات از جهت دقت و صحت علمی پرسش ها و توجه به جنبه های آموزشی و کاربردی سئوالات مطرح شده، شرکت کنندگان بتوانند با توجه به کتب و منابع علمی که در هر یک از آزمون ها معرفی می شود با آمادگی و سهولت بیشتری در این آزمون ها شرکت نمایند. امید است که مجموعه این اقدامات، با رضایت خاطر اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی همراه باشد.