ثبت نام کلاس های اموزشی

برای ثبت نام بر روی این لینک کلیک کنید

ردیف                      عنوان دوره مدت دوره(ساعت)  هزینه دوره(ریال) گرایشهای مجاز         ملاحظات
۱ آشنایی با گونه های گیاهی مناسب درطراحی فضای سبز(ویژه طراحی فضای سبز واحدهای تولیدی) ۶ ۵۵۰/۰۰۰ فضای سبز پیش نیاز اجرای تفاهم نامه محیط زیست
۲ پرورش گل و گیاهان آپارتمانی ۸ ۶۵۰/۰۰۰ حضور در دوره برای عموم آزاد است
۳ آشنایی با سموم تجارتی ۸ ۶۵۰/۰۰۰ کلیه گرایشها
۴ پرورش ماهیان زینتی ۸ ۶۵۰/۰۰۰ حضور در دوره برای عموم آزاد است
۵ آشنایی با گیاهان دارویی و خواص آنها ۸ ۶۵۰/۰۰۰ حضور در دوره برای عموم آزاد است
۶ طراحی باغ و پارک ۱۶ ۱۲۰۰/۰۰۰ فضای سبز – باغبانی – زراعت – تولیدات گیاهی
۷ مدیریت باغات در مقابل سرمازدگی ۴ ۴۰۰/۰۰۰ حضور در دوره برای عموم آزاد است
۸ آبیاری تحت فشار (آشنائی با سیستم ها) ۸ ۶۵۰/۰۰۰ کلیه گرایشها
۹ طراحی و تأسیسات واحدهای دام، طیور،آبزیان و گلخانه و قارچ ۱۲ ۱/۵۰۰/۰۰۰ علوم دامی، شیلات، باغبانی
۱۰ کشت نشاء(مقدماتی) ۶ ۵۵۰/۰۰۰ حضور در دوره برای عموم آزاد است
۱۱ آشنایی با ضوابط و قوانین تأسیس شرکتها، قوانین کارو تأمین اجتماعی، تجارت،مالی و حسابداری، بازرگانی،اموراداری ۲۰ ۱۲۰۰/۰۰۰ حضور در دوره برای عموم آزاد است
۱۲ شناخت ناهنجاریهای تغذیه ای و مصرف کودهای ریزمغذی در مزارع و باغات ۶ ۶۰۰/۰۰۰ کلیه گرایشهای زراعی و باغی
۱۳ مدیریت مزارع و باغات در شرایط کم آبی ۴ ۴۰۰/۰۰۰ حضور در دوره برای عموم آزاد است
۱۴ جیره نویسی دام و طیور(مقدماتی) ۸ ۸۰۰/۰۰۰ علوم دامی
۱۵ تفسیر واصول کاربری نقشه های هوائی در کشاورزی ۸ ۸۰۰/۰۰۰ کلیه گرایشها
۱۶ ناهنجاریهای تغذیه ای در دام ۶ ۶۰۰/۰۰۰ علوم دامی
۱۷ پرورش کبک و بلدرچین ۸ ۶۵۰/۰۰۰ حضور در دوره برای عموم آزاد است
۱۸ اصول پرورش ماهیان گرم آبی ۸ ۶۵۰/۰۰۰ حضور در دوره برای عموم آزاد است
۱۹ اصول پرورش ماهیان سرد آبی ۸ ۶۵۰/۰۰۰ حضور در دوره برای عموم آزاد است
۲۰ اصول پرورش شتر مرغ ۸ ۶۵۰/۰۰۰ حضور در دوره برای عموم آزاد است
۲۱ آشنائی با GIS و کاربرد آن در کشاورزی(مقدماتی) ۲۴ ۳/۰۰۰/۰۰۰ کلیه گرایشها
۲۲ آشنایی با gps و کاربرد آن(مقدماتی) ۱۲ ۱/۰۰۰/۰۰۰ کلیه گرایشها
۲۳ طرح نویسی دام و طیور ۳۵ ۳/۰۰۰/۰۰۰ علوم دامی، اقتصاد کشاورزی، مدیریت آبادانی روستایی، مدیریت کشاورزی
۲۴ کارگاه آموزشی مقاله نویسی (علمی پژوهشی ، ISI) (نرم افزار END NOTE) ۴ ۲۰۰/۰۰۰ کلیه گرایشها
۲۵ پرورش قارچ خوراکی ۱۲ ۸۵۰/۰۰۰ حضور در دوره برای عموم آزاد است
۲۶ استعدادیابی و ممیزی اراضی- مرتعداری ۱۶ ۱/۳۰۰/۰۰۰ منابع طبیعی- مرتعداری- آبخیزداری -زراعی – باغی – خاکشناسی پیش نیاز اجرای تفاهم نامه منابع طبیعی
۲۷ کمکهای اولیه ۱۲ ۱۰۰/۰۰۰ کلیه گرایشها
۲۸ دوره آشنایی با قوانین و ضوابط صادرات محصولات کشاورزی ۶ ۵۵۰/۰۰۰ حضور در دوره برای عموم آزاد است
۲۹ تراریوم (باغ شیشه ای) ۶ ۶۰۰/۰۰۰ حضور در دوره برای عموم آزاد است
۳۰ طرح نویسی شیلات ۳۵ ۳/۰۰۰/۰۰۰ شیلات، اقتصاد کشاورزی ،مدیریت آبادانی روستایی، مدیریت کشاورزی
۳۱ طرح نویسی گلخانه و قارچ ۳۵ ۳/۰۰۰/۰۰۰ کلیه گرایشهای زراعی و باغی ، اقتصاد کشاورزی، مدیریت آبادانی روستایی، مدیریت کشاورزی
۳۲ نمونه برداری آب و خاک ۳۵ ۴/۷۰۰/۰۰۰ نمونه برداری آب و خاک