ثبت نام کلاس های اموزشی

برای ثبت نام بر روی این لینک کلیک کنید

ردیف                     عنوان دورهمدت دوره(ساعت) هزینه دوره(ریال)گرایشهای مجاز        ملاحظات
۱آشنایی با گونه های گیاهی مناسب درطراحی فضای سبز(ویژه طراحی فضای سبز واحدهای تولیدی)۶۵۵۰/۰۰۰فضای سبزپیش نیاز اجرای تفاهم نامه محیط زیست
۲پرورش گل و گیاهان آپارتمانی۸۶۵۰/۰۰۰حضور در دوره برای عموم آزاد است
۳آشنایی با سموم تجارتی۸۶۵۰/۰۰۰کلیه گرایشها
۴پرورش ماهیان زینتی۸۶۵۰/۰۰۰حضور در دوره برای عموم آزاد است
۵آشنایی با گیاهان دارویی و خواص آنها۸۶۵۰/۰۰۰حضور در دوره برای عموم آزاد است
۶طراحی باغ و پارک۱۶۱۲۰۰/۰۰۰فضای سبز – باغبانی – زراعت – تولیدات گیاهی
۷مدیریت باغات در مقابل سرمازدگی۴۴۰۰/۰۰۰حضور در دوره برای عموم آزاد است
۸آبیاری تحت فشار (آشنائی با سیستم ها)۸۶۵۰/۰۰۰کلیه گرایشها
۹طراحی و تأسیسات واحدهای دام، طیور،آبزیان و گلخانه و قارچ۱۲۱/۵۰۰/۰۰۰علوم دامی، شیلات، باغبانی
۱۰کشت نشاء(مقدماتی)۶۵۵۰/۰۰۰حضور در دوره برای عموم آزاد است
۱۱آشنایی با ضوابط و قوانین تأسیس شرکتها، قوانین کارو تأمین اجتماعی، تجارت،مالی و حسابداری، بازرگانی،اموراداری۲۰۱۲۰۰/۰۰۰حضور در دوره برای عموم آزاد است
۱۲شناخت ناهنجاریهای تغذیه ای و مصرف کودهای ریزمغذی در مزارع و باغات۶۶۰۰/۰۰۰کلیه گرایشهای زراعی و باغی
۱۳مدیریت مزارع و باغات در شرایط کم آبی۴۴۰۰/۰۰۰حضور در دوره برای عموم آزاد است
۱۴جیره نویسی دام و طیور(مقدماتی)۸۸۰۰/۰۰۰علوم دامی
۱۵تفسیر واصول کاربری نقشه های هوائی در کشاورزی۸۸۰۰/۰۰۰کلیه گرایشها
۱۶ناهنجاریهای تغذیه ای در دام۶۶۰۰/۰۰۰علوم دامی
۱۷پرورش کبک و بلدرچین۸۶۵۰/۰۰۰حضور در دوره برای عموم آزاد است
۱۸اصول پرورش ماهیان گرم آبی۸۶۵۰/۰۰۰حضور در دوره برای عموم آزاد است
۱۹اصول پرورش ماهیان سرد آبی۸۶۵۰/۰۰۰حضور در دوره برای عموم آزاد است
۲۰اصول پرورش شتر مرغ۸۶۵۰/۰۰۰حضور در دوره برای عموم آزاد است
۲۱آشنائی با GIS و کاربرد آن در کشاورزی(مقدماتی)۲۴۳/۰۰۰/۰۰۰کلیه گرایشها
۲۲آشنایی با gps و کاربرد آن(مقدماتی)۱۲۱/۰۰۰/۰۰۰کلیه گرایشها
۲۳طرح نویسی دام و طیور۳۵۳/۰۰۰/۰۰۰علوم دامی، اقتصاد کشاورزی، مدیریت آبادانی روستایی، مدیریت کشاورزی
۲۴کارگاه آموزشی مقاله نویسی (علمی پژوهشی ، ISI) (نرم افزار END NOTE)۴۲۰۰/۰۰۰کلیه گرایشها
۲۵پرورش قارچ خوراکی۱۲۸۵۰/۰۰۰حضور در دوره برای عموم آزاد است
۲۶استعدادیابی و ممیزی اراضی- مرتعداری۱۶۱/۳۰۰/۰۰۰منابع طبیعی- مرتعداری- آبخیزداری -زراعی – باغی – خاکشناسیپیش نیاز اجرای تفاهم نامه منابع طبیعی
۲۷کمکهای اولیه۱۲۱۰۰/۰۰۰کلیه گرایشها
۲۸دوره آشنایی با قوانین و ضوابط صادرات محصولات کشاورزی۶۵۵۰/۰۰۰حضور در دوره برای عموم آزاد است
۲۹تراریوم (باغ شیشه ای)۶۶۰۰/۰۰۰حضور در دوره برای عموم آزاد است
۳۰طرح نویسی شیلات۳۵۳/۰۰۰/۰۰۰شیلات، اقتصاد کشاورزی ،مدیریت آبادانی روستایی، مدیریت کشاورزی
۳۱طرح نویسی گلخانه و قارچ۳۵۳/۰۰۰/۰۰۰کلیه گرایشهای زراعی و باغی ، اقتصاد کشاورزی، مدیریت آبادانی روستایی، مدیریت کشاورزی
۳۲نمونه برداری آب و خاک۳۵۴/۷۰۰/۰۰۰نمونه برداری آب و خاک