ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی به منظور تقویت فنی و علمی نظام های نظام های صنفی

مهر ۴, ۱۳۹۴
474 بازدید

ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی به منظور تقویت علمی و فنی نظام های نظام های صنفی

ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی به منظور تقویت علمی و فنی نظام های نظام های صنفی