ارائه پروانه اشتغال قبل از مصاحبه کارشناسی رسمی

دی ۲۸, ۱۳۹۴
216 بازدید

عدم لزوم پروانه اشتغال