ارائه پروانه اشتغال قبل از مصاحبه کارشناسی رسمی

دی ۲۸, ۱۳۹۴
550 بازدید

عدم لزوم پروانه اشتغال