ارائه پروانه اشتغال قبل از مصاحبه کارشناسی رسمی

دی ۲۸, ۱۳۹۴
312 بازدید

عدم لزوم پروانه اشتغال