اطلاعیه آموزشی کمیته آموزش جهت متقاضیان اخذ پروانه مسئولین فنی فروشگاههای سموم ،کود وبذوردوره آموزشی برای تعداد محدودی از واجدین شرایط برگزار می نماید.

اطلاعیه آموزشی  کمیته آموزش جهت متقاضیان اخذ پروانه مسئولین فنی فروشگاههای سموم ،کود وبذوردوره آموزشی برای تعداد محدودی از واجدین شرایط برگزار می نماید.
آذر ۳, ۱۳۹۴
672 بازدید

اطلاعیه آموزشی  کمیته آموزش جهت متقاضیان اخذ پروانه مسئولین فنی فروشگاههای سموم ،کود وبذوردوره آموزشی برای تعداد محدودی از واجدین شرایط برگزار می نماید.   شرایط ثبت نام : مرحله اول گیاهپزشکی، مدیریت تلفیق آفات آخرین مهلت ثبت نام: ۹۴/۹/۱۰ زمان برگزاری دوره :  چهارشنبه ۹۴/۱۰/۹  زمان آزمون : یکشنبه ۹۴/۱۰/۲۹     مکان برگزاری دوره […]

اطلاعیه آموزشی

 کمیته آموزش جهت متقاضیان اخذ پروانه مسئولین فنی فروشگاههای سموم ،کود وبذوردوره آموزشی برای تعداد محدودی از واجدین شرایط برگزار می نماید.

 

شرایط ثبت نام :

مرحله اول گیاهپزشکی، مدیریت تلفیق آفات

آخرین مهلت ثبت نام:

۹۴/۹/۱۰

زمان برگزاری دوره :

 چهارشنبه ۹۴/۱۰/۹

 زمان آزمون :

یکشنبه ۹۴/۱۰/۲۹

    مکان برگزاری دوره وآزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.