اطلاعیه ثبت نام از متقاضیان

آذر ۲۴, ۱۳۹۴
609 بازدید

اطلاعیه به اطلاع کلیه اعضاء حقیقی و حقوقی مستقر در شهرستان ها و بخش های تابعه اعم از سم فروشی های مجاز ، کلینیک ها ، شرکت های فنی و مهندسی و … می رساند : این سازمان در نظر دارد پیرو توافقات انجام شده استانی نسبت به فعال سازی دفاتر نمایندگی در امور ثبت […]

اطلاعیه

به اطلاع کلیه اعضاء حقیقی و حقوقی مستقر در شهرستان ها و بخش های تابعه اعم از سم فروشی های مجاز ، کلینیک ها ، شرکت های فنی و مهندسی و … می رساند :

این سازمان در نظر دارد پیرو توافقات انجام شده استانی نسبت به فعال سازی دفاتر نمایندگی در امور ثبت اطلاعات متقاضیان در سامانه های نوین آبیاری ، نمایندگی امور بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان و عشایر و سامانه ملی صدور مجوزها و پروانه ها و… اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان محترم که دارای حداقل شرایط ذیل باشند دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ ۱/۱۰/۹۴ درخواست خود را به سازمان خانم رضازاده تحویل فرمائید.

 

  • استقرار ثابت در محل
  • تعهد به حضور مستمر در ساعات اداری
  • داشتن لوازم اداری مورد نیاز
  • داشتن کارت عضویت حقیقی/ حقوقی معتبر
  • پذیرش سایر شرایط تخصصی مورد نیاز هر یک از فعالیتهای ارجاعی

 

روابط عمومی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

استان قزوین