اطللاعیه تمدید کارت عصویت

بهمن ۱۷, ۱۳۹۴
850 بازدید

پیرو  بخشنامه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۲ به اطلاع کلیه کارشناسان محترم که با سازمان همکاری دارند می رساند در صورت عدم تمدید یا اخذ کارت عضویت جدید سازمان از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ از ارجاع کار و ادامه همکاری معذور می باشد.

پیرو  بخشنامه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۲ به اطلاع کلیه کارشناسان محترم که با سازمان همکاری دارند می رساند در صورت عدم تمدید یا اخذ کارت عضویت جدید سازمان از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ از ارجاع کار و ادامه همکاری معذور می باشد.