برنامه زمان بندی دهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار اعلام شد.

آذر ۳, ۱۳۹۴
616 بازدید

دهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در روزهای پنجشنبه و جمعه ۳ و ۴ دی ماه در ۲۴ حوزه امتحانی برگزار خواهد شد. به گزارش معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی متقاضیان آزمون بایستی از تاریخ ۲۲ آذرماه با مراجعه به پروفایل خود در سامانه الکترونیکی سازمان نسبت به پرینت کارت ورود […]

دهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در روزهای پنجشنبه و جمعه ۳ و ۴ دی ماه در ۲۴ حوزه امتحانی برگزار خواهد شد.
به گزارش معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی متقاضیان آزمون بایستی از تاریخ ۲۲ آذرماه با مراجعه به پروفایل خود در سامانه الکترونیکی سازمان نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.
بنابراین گزارش، هویت داوطلبان به ویژه داوطلبان مهمان بر اساس کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی و یا اصل کارت عضویت احراز خواهد شد.
بر این اساس، الکترونیکی شدن ثبت نام دهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم¬های آبیاری تحت فشار منجر به افزایش ۴۵ درصدی متقاضیان شد و بدین ترتیب تعداد حوزه های امتحانی از ۱۶ حوزه در نهمین دوره به ۲۴ حوزه در این دوره افزایش یافت.

برنامه-آزمون

دستورالعمل

عناوین-رشته-تحصیلی-و-دروس