برگزاری دوره آموزشی جهت متقاضیان اخذ پروانه مسئولین فنی فروشگاههای سموم،کود و بذور

برگزاری دوره آموزشی جهت متقاضیان اخذ پروانه مسئولین فنی فروشگاههای سموم،کود و بذور
آبان ۲۵, ۱۳۹۴
820 بازدید

اطلاعیه آموزشی کمیته آموزش جهت متقاضیان اخذ پروانه مسئولین فنی فروشگاههای سموم ،کود وبذوردوره آموزشی برای تعداد محدودی از واجدین شرایط برگزار می نماید. شرایط ثبت نام : رشته های زراعت، باغبانی، تولیدات گیاهی، گیاهپزشکی، مدیریت تلفیق آفات زمان برگزاری دوره : چهارشنبه ۹/۱۰/۹۴ زمان آزمون : یکشنبه ۲۹/۱۰/۹۴ مکان برگزاری دوره وآزمون متعاقباً اعلام […]

اطلاعیه آموزشی

کمیته آموزش جهت متقاضیان اخذ پروانه مسئولین فنی فروشگاههای سموم ،کود وبذوردوره آموزشی برای تعداد محدودی از واجدین شرایط برگزار می نماید.

شرایط ثبت نام :
رشته های زراعت، باغبانی، تولیدات گیاهی، گیاهپزشکی، مدیریت تلفیق آفات

زمان برگزاری دوره :

چهارشنبه ۹/۱۰/۹۴

زمان آزمون :

یکشنبه ۲۹/۱۰/۹۴
مکان برگزاری دوره وآزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.