تماس با ما

آدرس :

قزوین، چهارراه عمران، خ. شهید عباسپور، ضلع شمالی سازمان جهادکشاورزی

تماس با ما

شماره تماس داخلی بخش کارشناسی مربوطه
۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰-۹۱ ۱ مسئول دفتر ریاست/آموزش/بیمه اعضا سرکار خانم رضا زاده
۰۲۸۳۳۳۲۷۷۱۴ فکس سازمان
۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰-۹۱ ۲ معاونت
۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰-۹۱ ۳ امور مالی آقای نجفی
۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰-۹۱ ۴ طیور، تلقیح مصنوعی، صدور مجوز آزمایشگاه آب و خاک خانم مهندس یارقلی
۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰-۹۱ ۵ صدور مجوز گاو شیری، دام سبک، اسب، سگ، میدان دام خانم مهندس باقری
۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰-۹۱ ۵ روابط عمومی، رتبه بندی، گواهی اشتغال، منابع طبیعی، شبکه های مجازی سازمان خانم مهندس صیادی
۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰-۹۱ ۶ صدور مجوز پرواربندی گوساله، کارت شناسایی روستایی، شیلات خانم مهندی حق وردیلو
۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰-۹۱ ۷ تهیه نقشه، ارجاع کار کارشناسی خانم مهندس شکوهی فر
۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰-۹۱ ۸ دبیرخانه، ، چاه فرم یک، آبیاری تحت فشار، سرکار خانم محمدی،
۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰-۹۱ ۹ صدور مجوز گلخانه، قارچ، مسئولین فنی، مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی، مراکز توان افزایی و مهارت آموزی خانم مهندس علیخانی
۰۲۸۳۳۲۳۵۵۰۲ فروشگاه نهاده ها و ادوات آبیاری تحت فشار آقای مهندس نصیری
۰۲۸۳۳۲۳۵۵۰۱ فکس فروشگاه نهاده ها و ادوات آبیاری تحت فشار
۰۲۸۳۳۴۲۷۷۵۳ نمایندگی تراکتورسازی ایران آقای مهندس صفدری، آقای مهندس تقوایی