جایگاه قانونی

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که با هدف فراهم نمودن زمینه ها، برنامه ها، تسهیلات و امکانات ارتقاء بهره وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب رسیده است، در مواردی بر تحکیم و تقویت جایگاه سازمان نیز تصریح و تأکید دارد. این قانون می تواند زمینه حضور قانونی مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی را به منظور به کار بستن  و اعمال اصول صحیح مهندسی کشاورزی از سوی آنان زمینه بهره وری بیشتر عوامل کشاورزی را فراهم نماید. به بخشی از موارد مرتبط با سازمان و اعضای آن اشاره می شود:

تبصره ۱: در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع این ماده، رتبه بندی سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشکی ملاک عمل است. آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی این مراکز، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی صنایع و معادن و تعاون به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره۶ ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع این ماده، رتبه‌بندی سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشکی ملاک عمل می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی این مراکز، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی و تعاون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

 

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی

 

قانون برنامه پنجم پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ به رییس جمهور توسط ایشان برای اجرا در بهمن ماه ۱۳۸۹  به معاونت برنامه ریزی  و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ گردید .

براسا بند ه- ماده ۱۴۳ – برون سپاری فعالیتهای غیر حاکمیتی و تصدیگریهای بخش کشاورزی به بخشهای خصوصی و تعاونی با تاکید بر به کارگیری کارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی پروری تعاونیها و تشکلهای بخش کشاورزی.

با عنایت به جایگاه فنی و تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و رسالت و مسئولیتهای مشترک و همسو با وزارت جهاد کشاورزی و دیگر ارگان های مسئول و مرتبط با بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین اعتلاء و ارتقاء مهندسی کشاورزی در جهت بالا بردن کمیت و کیفیت تولید و افزایش بهره وری و بهره گیری مسؤولانه از منابع پایه و نظر به اجرای قوانین کشور در این حوزه، امر تصمیم گیری و صدور پروانه در خصوص امور مشاوره ای و خدمات مهندسی کشاورزی به سازمان نظام مهندسی و اعضاء فرهیخته آن برون سپاری شده است، لذا ضروری و شایسته است از توان مهندسی اعضاء حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت (رتبه بندی) و پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بمنظور اجرای طرح ها و پروژه های مرتبط از طریق انعقاد قراردادها بهره گیری لازم صورت گیرد. بر این اساس ارگان ها و نهادهای مسئول اقدام به تصویب دستورالعمل های مرتبط و مکاتبات لازم در این خصوص نموده اند که نهادهای ارائه دهنده پروژه های بخش را ملزم به رعایت قوانین موجود جهت در نظر گرفتن رتبه های صادره سازمان نموده است. که در زیر نمونه هایی از آنها آمده است و اعضای محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مجموعه قوانین مصوب و مکاتبات در این زمینه مراجعه نمایند.

قانون نظام جامع دامپروری – آیین نامه اجرایی ماده (۱۵)

 

بر اساس این مصوبه، ارائه خدمات آموزشی علمی، کاربردی، ترویجی، فرهنگی و مهارتی برای بهبود بهره‌وری و افزایش کمی و کیفی محصولات و اصلاح و بهبود شیوه‌های بکارگیری عوامل و نهاده‌های تولید، ایجاد الگوهای توسعه فناوری و ترویج آن، ارائه خدمات مهندسی در زمینه رعایت الزامات دامپروری در تهیه نقشه و نظارت بر ساخت و ساز و تجهیز واحدهای دامپروری، تجزیه و تحلیل کسب و کار، نیازسنجی، امکان‌سنجی و مطالعه بازاو ارایه خدمات لازم در زمینه ثبت فناوری و دانش فنی در داخل و خارج از کشور، تهیه طرحهای کسب و کار، ارزش‌گذاری، بازاریابی و انعقاد قراردادهای انتقال فناوری از جمله حدود فعالیت تشکلها و مراکز برحسب نوع پروانه تاسیس در حوزه دامپروری است.

بر این اساس، دارا بـودن گواهی تحصیلی متقاضی به عنوان دانـش‌آموخته علوم دامی و رشته‌های مرتبط، دارا بودن مدارک احراز صلاحیت و رتبه‌بندی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی براساس قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹، دارا بودن مدارک تأمین محل فعالیت به نام متقاضی متناسب با نوع و محدوده فعالیت و داشتن دو نفر همکار با حداقل مدرک کارشناسی آموزش و ترویج انواع خدمات عمومی و فنی دامپروری برای انجام امور خدماتی، آموزشی، ترویجی و فرهنگی از شرایط تاسیس تشکلها و مراکز است.

بر اساس این مصوبه، پروانه تأسیس ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی صادر می‌شود و متقاضی موظف است طی یک سال برای تأمین محل، تجهیزات و نیروی انسانی واجد شرایط اقدام کند که در این صورت پروانه تأسیس، حداکثر برای مدت چهار سال تمدید می‌شود.