زمان برگزاری هشتمین آزمون کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی

زمان برگزاری هشتمین آزمون کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی
دی ۱۶, ۱۳۹۴
62 بازدید

اطلاعیه با عنایت به برگزاری آزمون کتبی دکتری تخصصی ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ توسط سازمان سنجش آموزش کشور، به استحضار می رساند زمان برگزاری هشتمین آزمون کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از تاریخ ۱۴ اسفند به تاریخ ۲۱ اسفند سال جاری تغییر پیدا می کند.

اطلاعیه

با عنایت به برگزاری آزمون کتبی دکتری تخصصی ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ توسط سازمان سنجش آموزش کشور، به استحضار می رساند زمان برگزاری هشتمین آزمون کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از تاریخ ۱۴ اسفند به تاریخ ۲۱ اسفند سال جاری تغییر پیدا می کند.