ششمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته

ششمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته
آذر ۹, ۱۳۹۴
612 بازدید

ضمنا در حاشیه نمایشگاه کارگاه های آموزشی ذیل برگذار می گردد از کلیه کارشناسان، بهره برداران و علاقمندان به بخش کشاورزی دعوت می گردد شرکت فرمائید. تاریخ موضوع کارگاه آموزشی ساعت برگذاری مدرس ۹۴/۹/۱۵ آبیاری تحت فشار ۱۸-۱۹:۳۰ آقای مهندس نصیری ۹۴/۹/۱۶ تغذیه و ناهنجاری های گیاهی ۱۸-۱۹:۳۰ آقای دکتر مستشاری ۹۴/۹/۱۷ کشاورزی حفاظتی ۱۸-۱۹:۳۰ […]

ضمنا در حاشیه نمایشگاه کارگاه های آموزشی ذیل برگذار می گردد

از کلیه کارشناسان، بهره برداران و علاقمندان به بخش کشاورزی دعوت می گردد شرکت فرمائید.

تاریخموضوع کارگاه آموزشیساعت برگذاریمدرس
۹۴/۹/۱۵آبیاری تحت فشار۱۸-۱۹:۳۰آقای مهندس نصیری
۹۴/۹/۱۶تغذیه و ناهنجاری های گیاهی۱۸-۱۹:۳۰آقای دکتر مستشاری
۹۴/۹/۱۷کشاورزی حفاظتی۱۸-۱۹:۳۰آقای دکتر یوسفی