قابل توجه کلیه کشاورزان و بهره برداران عزیز

دی ۱۷, ۱۳۹۴
623 بازدید

اطلاعیه قابل توجه کلیه کشاورزان و بهره برداران عزیز باعنایت به هماهنگی بعمل آمده بین معاونتهای محترم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برای صدور و تمدیدتمامی پروانه های واحدهای تولیدی بخش کشاورزی ثبت نام در سامانه ملی صدور پروانه ها به آدرس www.iaeo.ir الزامی می باشد.لذا کلیه کشاورزان […]

اطلاعیه

قابل توجه کلیه کشاورزان و بهره برداران عزیز

باعنایت به هماهنگی بعمل آمده بین معاونتهای محترم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برای صدور و تمدیدتمامی پروانه های واحدهای تولیدی بخش کشاورزی ثبت نام در سامانه ملی صدور پروانه ها به آدرس www.iaeo.ir الزامی می باشد.لذا کلیه کشاورزان محترم می بایست پس از مراجعه به سایت مذکور و انجام مراحل ثبت نام نسبت به اخذ پرینت صفحه در خواست خود با کد رهگیری اقدام و همراه سایر مدارک لازم به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مراجعه فرمائید.

 

روابط عمومی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین