انتصاب معاون برنامه ریزی و اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

آبان ۲۸, ۱۳۹۴
522 بازدید

آقای مهندس علیرضا بهرامی به سمت معاون برنامه ریزی و اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین منصوب شد.

آقای مهندس علیرضا بهرامی به سمت معاون برنامه ریزی و اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین منصوب شد.