منشور اخلاق حرفه ای کارکنان

باعنایت به مبانی اعتقادی و اخلاقی دین مبین اسلام و در راستای تحقق اهداف و وظایف و مسئولیت های سازمانی، خود را نسبت به موارد ذیل در جهت تثبیت رفتارهای شغلی مناسب مشروحه زیر متعهد می دانیم:

۱-       حفظ نظم و آراستگی براساس شئونات شغلی در محیط کار؛

۲-       وقت شناسی، جدیت و دلسوزی در انجام مسئولیت ها و تعهد کامل به آنها؛

۳-       شفاف سازی و مستند نمودن فرآیندهای ارائه خدمات به خدمت گیرندگان و داشتند تعهد نسبت به انجام مطلوب خدمات؛

۴-       اطلع رسانی کامل و ایجاد فضای مناسب جهت ایجاد سهولت در گردش کار مراجعین؛

۵-       خوشرویی، صداقت ، احترام و اعتماد همراه با دقت، نسبت به ارباب رجوع

۶-       حفظ شأن و جایگاه سازمان و عدم بهره­برداری جانب­دارانه و استفاده نابجا از  موقعیت و جایگاه اداری

از مراجعین محترم…

خواهشمند است به نکات ذیل دقت فرمایید:

۱-       موجب کمال امتنان است که پیشنهادها و انتقادات خود را با استفاده از صندوقی که به این منظور در سازمان نصب شده است و یا به پست الکترونیکی سازمان به آدرس   ارسال و با ما در میان بگذارید و در صورت تمایل به دریافت پاسخ، لطفاً آدرس دقیق و یا شماره دورنویس یا پست الکترونیک خودر ا اعلام نموده تا اقدام لازم به عمل آید.

۲-       در صورت تمایل به ملاقات حضوری با رییس سازمان، می توانید درخواست خود را به مدیر حوزه ریاست ارسال نمایید، تا در اسرع وقت هماهنگی لازم در این خصوص با شما به عمل آید.