نهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور ، آبزیان ، دامپزشکی ، صنایع و تجهیزات وابسته از ۲۲ لغایت ۲۵ دیماه سالجاری درمحل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان برگزار گردید.

نهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور ، آبزیان ، دامپزشکی ، صنایع و تجهیزات وابسته از ۲۲ لغایت ۲۵ دیماه سالجاری درمحل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان برگزار گردید.
دی ۲۷, ۱۳۹۴
517 بازدید

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین نیز با ارائه گوشه ای از فعالیتها و عملکرد سازمان و دستاوردهای شرکتهای خدمات فنی و مهندسی و کارشناسان عضو سازمان درزیر بخش های مختلف دام ، طیور و … در نمایشگاه حضور یافت. در طی دوره برگزاری نمایشگاه آقای دکترهمتی استاندار محترم ، آقای دکتر […]

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین نیز با ارائه گوشه ای از فعالیتها و عملکرد سازمان و دستاوردهای شرکتهای خدمات فنی و مهندسی و کارشناسان عضو سازمان درزیر بخش های مختلف دام ، طیور و … در نمایشگاه حضور یافت.

در طی دوره برگزاری نمایشگاه آقای دکترهمتی استاندار محترم ، آقای دکتر ابراهیمی پاک ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان آقای مهندس حبیبی معاون استاندار،آقای دکتر صفری رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی کشور،آقای مهندس حاج سید جوادی معاون محترم تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان و آقا مهندس اکبری معاون محترم تولیدات گیاهی سازمان استان،آقای مهندس کشاورز معاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان ، مدیران محترم شهرستانی و ستادی ، مسئولین مراکز خدمات سازمان جهاد کشاورزی استان ، اعضای شورای استانی و تعداد کثیری از فعالان و علاقه مندان بخش دام و طیور و آبزیان در نمایشگاه حضور یافتند و از غرفه سازمان نیز بازدید کردند.

1OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA