پروانه ساخت گلخانه

آذر ۲۳, ۱۳۹۸
614 بازدید

قابل توجه مدیران مراکز خدمات غیردولتی و کارشناسان محترم: با توجه به اجرای امور صدور پروانه ساخت گلخانه از طریق این سازمان، ارجاع کار فقط از طریق مراکز خدمات غیردولتی دارای کارشناس عمران، تأسیسات، برق و کشاورزی صورت می گیرد.