اطلاعیه فراخوان برگزاری مجمع عمومی سالیانه سازمان

مرداد ۵, ۱۳۹۴
354 بازدید

اطلاعیه فراخوان برگزاری مجمع عمومی سالیانه سازمان بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین می رساند : مجمع عمومی سالیانه این سازمان روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۴ از ساعت ۱۷ الی۱۹ عصردر سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار خواهد شد. لذا از تمامی اعضای محترم دعوت به […]

اطلاعیه

فراخوان برگزاری

مجمع عمومی سالیانه سازمان

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین می رساند : مجمع عمومی سالیانه این سازمان روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۴ از ساعت ۱۷ الی۱۹ عصردر سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار خواهد شد. لذا از تمامی اعضای محترم دعوت به عمل می آید به منظور هر چه با شکوهتر برگزار شدن مجمع، شخصا حضور بهم رسانند. همراه داشتن کارت عضویت جدید دارای اعتبار، الزامی می باشد. ضمناً هر عضو می تواند وکالت سه عضو دیگر که دارای کارت عضویت معتبر می باشند را بر عهده بگیرد(وکالت کتبی با امضاء وکالت دهنده) . در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضاء، مجمع عمومی به نوبت دوم موکول  خواهد شد.

 

دستور جلسه :

۱-گزارش عملکرد شورای استان توسط رئیس شورای استان

۲- استماع و تصویب گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۹۳ توسط خزانه دار سازمان

۳- سخنرانی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

۴-انتخاب بازرس

۵-سایر موارد مطرح شده از طرف اعضاء سازمان