مقالات

آذر ۱۷, ۱۳۹۴
93 بازدید

به اطلاع کلیه اعضاء محترم می رساند سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آمادگی دارد مقالات ارائه شده به وسیله اعضای خود را پس از تصویب در کمیته آموزش و پژوهش سازمان جهت استفاده علاقمندان در سایت سازمان به نشانی www.snmkq.ir قرار دهد لذا اعضا محترم می توانند مقالات خود را در قالب […]

به اطلاع کلیه اعضاء محترم می رساند سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آمادگی دارد مقالات ارائه شده به وسیله اعضای خود را پس از تصویب در کمیته آموزش و پژوهش سازمان جهت استفاده علاقمندان در سایت سازمان به نشانی www.snmkq.ir قرار دهد لذا اعضا محترم می توانند مقالات خود را در قالب لوح فشرده تحویل خانم رضازاده فرمایید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی