اوقات شرعیاوقات به افق : قزوین

تماس با ما

آدرس :

قزوین، چهارراه عمران، خ. شهید عباسپور، ضلع شمالی سازمان جهادکشاورزی

شماره تماس

داخلی

بخش

کارشناس مربوطه

۹۱-۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰

۱

مسئول دفتر ریاست/آموزش/بیمه اعضا

سرکار خانم رضا زاده

۰۲۸۳۳۳۲۷۷۱۴

فکس سازمان

۹۱-۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰

۲

معاونت

۹۱-۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰

۳

امور مالی

آقای نجفی

۹۱-۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰

۴

طیور، تلقیح مصنوعی، صدور مجوز آزمایشگاه آب و خاک

خانم مهندس یارقلی

۹۱-۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰

۵

صدور مجوز گاو شیری، دام سبک، اسب، سگ، میدان دام

خانم مهندس باقری

۹۱-۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰

۵

روابط عمومی، رتبه بندی، گواهی اشتغال، منابع طبیعی، شبکه های مجازی سازمان

خانم مهندس صیادی

۹۱-۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰

۶

صدور مجوز پرواربندی گوساله، کارت شناسایی روستایی، شیلات

خانم مهندی حق وردیلو

۹۱-۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰

۷

تهیه نقشه، ارجاع کار کارشناسی

خانم مهندس شکوهی فر

۹۱-۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰

۸

دبیرخانه، ، چاه فرم یک، آبیاری تحت فشار،

سرکار خانم محمدی،

۹۱-۰۲۸۳۳۳۵۶۶۹۰

۹

صدور مجوز گلخانه، قارچ، مسئولین فنی، مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی، مراکز توان افزایی و مهارت آموزی

خانم مهندس علیخانی

۰۲۸۳۳۲۳۵۵۰۲

فروشگاه نهاده ها و ادوات آبیاری تحت فشار

آقای مهندس نصیری

۰۲۸۳۳۲۳۵۵۰۱

فکس فروشگاه نهاده ها و ادوات آبیاری تحت فشار

۰۲۸۳۳۴۲۷۷۵۳

نمایندگی تراکتورسازی ایران

آقای مهندس صفدری، آقای مهندس تقوایی