آرشیو

تصویر مکاتبه اختصاص واکسن کرونا به کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی

تصویر مکاتبه اختصاص واکسن کرونا به کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی

مرداد ۲۶, ۱۴۰۰

  درخواست اختصاص واکسن کرونا (۱) تصویر مکاتبه ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با معاونت سیاسی-اجتماعی و امنیتی استانداری و رئیس کمیته واکسیناسیون ستاد مقابله با کرونای استان با موضوع اختصاص واکسن کرونا به کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی