آخرین نکات تهیه نقشه اراضی تحت شرب چاه فرم یک

آذر ۳, ۱۴۰۰
1326 بازدید

اطلاعیه: تهیه نقشه اراضی تحت شرب چاه فرم یک کارشناسان محترم تهیه نقشه اراضی تحت شرب چاه فرم یک رعایت نمایند: ۱- در ذخیره کردن فایل ها روی لوح فشرده(CD) از فشرده کردن و زیپ کردن فایل ها خودداری نمایید. ۲- در مرحله تهیه ۵ نسخه نقشه تایید شده(پس ازجلسه چاه فرم یک)که تنها شامل […]

اطلاعیه: تهیه نقشه اراضی تحت شرب چاه فرم یک
کارشناسان محترم تهیه نقشه اراضی تحت شرب چاه فرم یک رعایت نمایند:
۱- در ذخیره کردن فایل ها روی لوح فشرده(CD) از فشرده کردن و زیپ کردن فایل ها خودداری نمایید.
۲- در مرحله تهیه ۵ نسخه نقشه تایید شده(پس ازجلسه چاه فرم یک)که تنها شامل باغات تایید شده می باشد در یک لوح فشرده مجزا تهیه و به سازمان نظام مهندسی تحویل گردد.
۳- در لوح فشرده (CD)جدول اطلاعات تکمیلی باغ ها، سن باغات مشروب از چاه ذکر شود اما در جدول پرینت گرفته شده، سن باغات ذکر نشود.
پیوست ها:
تصویر نامه آب و خاک جهاد کشاورزی استان با موضوع برداشت اراضی تحت شرب چاه فرم یک
• project 98-3-23
• نمونه پروژه انجام شده
• تقسیمات استان قزوین

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

project 98-3-23

نمونه پروژه انجام شده

تقسیمات استان قزوین
لازم به ذکر است تهیه نقشه چاه، بدون هماهنگی و ارجاع سازمان نظام مهندسی به سبب مشکلات حقوقی و اداری احتمالی مجاز نمی باشد.