آموزشی ویژه مسئولین فنی واحدهای تولیدی

آموزشی ویژه مسئولین فنی واحدهای تولیدی
آبان ۷, ۱۳۹۶
676 بازدید

اطلاعیه آموزشی با عنایت به برنامه ریزی تشکیل کلاسهای آموزشی ویژه مسئولین فنی واحدهای تولیدی و وجود تعداد محدودی ظرفیت خالی در کلاس به اطلاع کلیه علاقه مندان به شرکت در دوره آموزشی دام، طیور ، گلخانه و قارچ خوراکی می رساند حداکثر تا مورخ ۹۶/۸/۱۱ می توانند با مراجعه به سازمان (خانم رضازاده) نسبت […]

اطلاعیه آموزشی

با عنایت به برنامه ریزی تشکیل کلاسهای آموزشی ویژه مسئولین فنی واحدهای تولیدی و وجود تعداد محدودی ظرفیت خالی در کلاس به اطلاع کلیه علاقه مندان به شرکت در دوره آموزشی دام، طیور ، گلخانه و قارچ خوراکی می رساند حداکثر تا مورخ ۹۶/۸/۱۱ می توانند با مراجعه به سازمان (خانم رضازاده) نسبت به ثبت نام در دوره آموزشی مربوطه اقدام نمایند.