آموزش نحوه ارجاع و دسترسی های استان و شهرستانی

آبان ۲۲, ۱۳۹۸
742 بازدید

آموزش نحوه ارجاع و دسترسی های استان و شهرستانی در فرایند های #جدید صدور مجوز در سامانه پنجره واحد
نظارت بر حسن انجام کار