آگهی جذب نیرو

خرداد ۲۶, ۱۴۰۰
733 بازدید

فرصت همکاری پژوهشی: یک شرکت خصوصی جهت تکمیل کادر مورد نیاز اجرایی و تحقیقاتی به فارغ اتحصیل تحصیلات تکمیلی (آقا و یا خانم) در رشته های زراعت و اصلاح نباتات (زراعت/اصلاح نباتات)، بیماری و حشره شناسی گیاهی، علوم باغبانی، بیوتکنولوژی کشاورزی، علوم و تکنولوژی بذر در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با حقوق […]

فرصت همکاری پژوهشی:
یک شرکت خصوصی جهت تکمیل کادر مورد نیاز اجرایی و تحقیقاتی به فارغ اتحصیل تحصیلات تکمیلی (آقا و یا خانم) در رشته های زراعت و اصلاح نباتات (زراعت/اصلاح نباتات)، بیماری و حشره شناسی گیاهی، علوم باغبانی، بیوتکنولوژی کشاورزی، علوم و تکنولوژی بذر در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با حقوق متعارف و قوانین رسمی کشوری نیاز به همکاری دارد.
داوطلبان می توانند با تکمیل فرم ضمیمه و ارسال به ایمیل
Agridatabase1@gmail.com
اظهار آمادگی نمایند.
محل فعالیت در منطقه قزوین می باشد و داوطلبان نباید به هیچ وجه شاغل در بخش های مختلف خصوصی و دولتی باشند. داوطلب مرد نیز نباید مشکل خدمت سربازی داشته باشد.
?مدارک مورد نیاز:
اسکن ۱ قطعه عکس
اسکن کارت ملی
اسکن تمام صفحات شناسنامه
اسکن پایان خدمت (آقایان)
اسکن آخرین مدرک تحصیلی
 فرم تایپ شده اطلاعات تکمیل شده زیر در ۲ شکل word و pdf
در صورت امکان ارسال یک نسخه رزومه شخصی (CV)

۲ جذب نیرو

۲ جذب نیرو