اثربخشی سازمان نظام مهندسی در ترویج تولید نهاده های دامی استراتژیک و کاهش واردات

اثربخشی سازمان نظام مهندسی در ترویج تولید نهاده های دامی استراتژیک و کاهش واردات
تیر ۲۰, ۱۴۰۰
301 بازدید

?در جلسه مشترک با حضور مدیر هماهنگی ترویج و رییس مرکز تحقیقات کشاورزی استان مطرح شد: اثربخشی سازمان نظام مهندسی در ترویج تولید نهاده های دامی استراتژیک و کاهش واردات ❇️رییس سنم قزوین گفت: پایداری تولید و امنیت غذای کشور از طریق توجه به یافته های علمی سازمان تحقیقات و ارائه خدمات فنی و نظارتی […]


?در جلسه مشترک با حضور مدیر هماهنگی ترویج و رییس مرکز تحقیقات کشاورزی استان مطرح شد:

اثربخشی سازمان نظام مهندسی در ترویج تولید نهاده های دامی استراتژیک و کاهش واردات

❇️رییس سنم قزوین گفت: پایداری تولید و امنیت غذای کشور از طریق توجه به یافته های علمی سازمان تحقیقات و ارائه خدمات فنی و نظارتی نظام مهندسی، به عنوان یک تشکل دانش محور می تواند در تولید نهاده های دامی استراتژیک و کاهش واردات اثربخش باشد.

❇️به گزارش روابط عمومی سنم قزوین، حریری مقدم در جلسه مشترک با حضور مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی و رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان قزوین با اشاره به شرایط خاص حاکم بر تأمین نهاده و علوفه مورد نیاز دامداران کشور به جهت کاهش میزان بارندگی‌ها و مشکل در تامین علوفه از سویی و اعمال تحریم‌ها در زمینه تأمین ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی، اظهار داشت: کشت برخی از محصولات کشاورزی مانند ذرت علوفه‌ای در شرایط فعلی کشور به عنوان کشت دوم باید در دستور کار قرار بگیرد.

❇️وی تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی نیز به عنوان عضوی از زنجیره دانش و تولید بخش کشاورزی، برنامه ریزی و افزایش بهره وری محصولاتی که امنیت غذایی کشور به آنها وابسته است از جمله(جو، برنج، شکر، حبوبات، پنبه، ذرت، دانه های روغنی) را جزء وظایف خود می داند.

❇️سازمان نظام مهندسی کشاورزی با امکان بهره گیری از محققان و بازنشستگان اهل فن در کنار کارشناسان آموزش دیده، ایجاد مراکز کشاورزی غیر دولتی در سطح دهستان ها و کشاورزی قراردادی بعنوان مشاور تولید و ناظر بر تمام مراحل بخش کشاورزی با ارائه مشاوره های کاربردی به ذینفعان، در تلاش است گام مهمی در توسعه و ترویج تولید محصولاتی چون ذرت دانه ای و علوفه ای با فرآیند مهندسی افزایش عملکرد در واحد سطح بردارد.
@Qazvin_snmk