اسامی داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

اسامی داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
خرداد ۲۲, ۱۳۹۷
503 بازدید

اسامی داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین ردیف نام نام خانوادگی ۱ مهران ابوذری ۲ طالب اسدی ۳ مجتبی ایاز ۴ حمیدرضا ایمانی ۵ سید علی بابایی ۶ ابراهیم باطومچی ۷ علیرضا بهرامی ۸ محمد پیله فروش ۹ امیر جمشیدی ۱۰ مسعود حداد ۱۱ سید عطاء […]

اسامی داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

ردیف نام نام خانوادگی
۱ مهران ابوذری
۲ طالب اسدی
۳ مجتبی ایاز
۴ حمیدرضا ایمانی
۵ سید علی بابایی
۶ ابراهیم باطومچی
۷ علیرضا بهرامی
۸ محمد پیله فروش
۹ امیر جمشیدی
۱۰ مسعود حداد
۱۱ سید عطاء ا… خوانساری زاده
۱۲ محمد علی دودانگه
۱۳ علی راه انجام
۱۴ مسعود ربانی
۱۵ حامد ربیعی
۱۶ شهرام رحمانی
۱۷ محمد ستاری
۱۸ زهرا سلیمانی
۱۹ صابر سلیمانیها
۲۰ محمد شاه باقی
۲۱ علیرضا صفاری
۲۲ علی اصغر عارفی
۲۳ مهرزاد علیمحمدی
۲۴ محمد رضا کریمی
۲۵ فرزاد کلهر
۲۶ محمد گنجی
۲۷ داود محمد زمانی
۲۸ محمد حسین مصلحی راد
۲۹ حمید رضا موسوی
۳۰ محمد حسین نامی
۳۱ رضا نوروزی
۳۲ حمید نوری نیا
۳۳ محمدرضا ورسه ای
۳۴ علی یوسف زاده
۳۵ رقیه یوسفی