اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه اسلامی
اسفند ۵, ۱۳۹۶
643 بازدید

خبرآموزشی دوره آموزشی واگذاری فعالیتها و پروژه های جهاد کشاورزی به شرکت های خدمات مشاوره ای و تشکلهای بخش کشاورزی در قالب اسناد خزانه اسلامی در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۲ از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ در محل سالن شماره ۲ باغستان سازمان با حضور ۴۰ نفر از اعضاء و ارکان شرکت های فوق الذکر با همکاری سازمان […]

خبرآموزشی

دوره آموزشی واگذاری فعالیتها و پروژه های جهاد کشاورزی به شرکت های خدمات مشاوره ای و تشکلهای بخش کشاورزی در قالب اسناد خزانه اسلامی در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۲ از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ در محل سالن شماره ۲ باغستان

سازمان با حضور ۴۰ نفر از اعضاء و ارکان شرکت های فوق الذکر با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان با تدریس کارشناسان محترم امور مالی سازمان برگزار گردید.

شایان ذکر است در جلسه مذکور شرکت های مشاوره ای با نحوه انعقاد قرارداد، ورود به سامانه ستاد،نحوه اخذ کد معاملاتی، درخواست خرید خدمت، نمادهای فرابورس،آشنا شده و مقرر گردید با مراجعه به مدیریتهای محترم جهاد کشاورزی شهرستان های تابعه استان نسبت به اجرای پیمانی اعتبارات تملک دارایی سال ۹۶ اقدام نمایند.