اطلاعیه شرکت در مجمع عمومی سازمان

آبان ۲۲, ۱۳۹۸
768 بازدید

اطلاعیه شرکت در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
روز یکشنبه ساعت ۱۶
تاریخ ۹۸/۰۸/۲۶
داشتن کارت عضویت جدید دارای اعتبار الزامیست.