اطلاعیه عاملیت کودهای یارانه دار

تیر ۱۴, ۱۳۹۴
657 بازدید

اطلاعیه عاملیت کودهای یارانه دار با عنایت به اخذ عاملیت توزیع کودهای یارانه دار دولتی از سازمان جهاد کشاورزی استان ، بدینوسیله از اعضاء حقیقی و حقوقی واجد شرایط که تمایل به دریافت نمایندگی فروش و همکاری در این زمینه را دارند دعوت می گردد جهت ثبت نام و اخذ معرفی نامه به سازمان نظام­­ […]

اطلاعیه

عاملیت کودهای یارانه دار

با عنایت به اخذ عاملیت توزیع کودهای یارانه دار دولتی از سازمان جهاد کشاورزی استان ، بدینوسیله از اعضاء حقیقی و حقوقی واجد شرایط که تمایل به دریافت نمایندگی فروش و همکاری در این زمینه را دارند دعوت می گردد جهت ثبت نام و اخذ معرفی نامه به سازمان نظام­­ مهندسی­ کشاورزی­ خانم مهندس علیخانی مراجعه نمایند.