اطلاعیه

اطلاعیه
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۶
611 بازدید

اطلاعیه به اطلاع کلیه بازدیدکنندگان ازسایت و کانال تلگرام سازمان می رساند، درج اطلاعات کاندیداهای محترم شوراهای شهر و روستای استان (رزومه و اهداف – حداکثر در یک صفحه A4)،در سایت و کانال تلگرام سازمان صرفا” به منظور آشنایی اعضاء محترم با کاندیداها و براساس مصوبه مورخ ۲۹/۰۱/۹۶ شورای استانی سازمان می باشد. تهیه اطلاعات […]

اطلاعیه

به اطلاع کلیه بازدیدکنندگان ازسایت و کانال تلگرام سازمان می رساند، درج اطلاعات کاندیداهای محترم شوراهای شهر و روستای استان (رزومه و اهداف – حداکثر در یک صفحه A4)،در سایت و کانال تلگرام سازمان صرفا” به منظور آشنایی اعضاء محترم با کاندیداها

و براساس مصوبه مورخ ۲۹/۰۱/۹۶ شورای استانی سازمان می باشد. تهیه اطلاعات و رزومه و صحت مطالب بر عهده کاندیداهای محترم می باشد. ضمنا” درج اطلاعات کاندیداها دلیلی بر حمایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از متقاضیان یا گرایش سیاسی خاصی نمی باشد.