اطلاعیه

اطلاعیه
شهریور ۳۰, ۱۳۹۶
453 بازدید

اطلاعیه بدینوسیله از کارشناسان آب و خاک دعوت می گردد، در جلسه هم اندیشی دانش آموختگان گرایش آب و خاک استان که در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۷/۵با موضوع”بررسی زمینه های ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان جویای کار” از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ در سالن باغستان سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار می گردد، شرکت نمایند.   […]

اطلاعیه

بدینوسیله از کارشناسان آب و خاک دعوت می گردد، در جلسه هم اندیشی دانش آموختگان گرایش آب و خاک استان که در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۷/۵با موضوع”بررسی زمینه های ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان جویای کار”

از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ در سالن باغستان سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار می گردد، شرکت نمایند.

 

 

مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین