اطلاعیه کمیته اجرایی

اطلاعیه کمیته اجرایی
خرداد ۳۰, ۱۳۹۷
67 بازدید

اطلاعیه اعضائی که نسبت به ثبت نام یا تمدید کارت در سامانه عضویت اقدام نموده اند برای دریافت کارت با سازمان ، خانم رضازاده تماس بگیرند. اعضائی که کارت آنها واصل نشده می بایست جهت دریافت گواهی عضویت از مورخ ۹۷/۳/۲۹ به کارتابل شخصی خود در سامانه به آدرس : Iaeo.ir قسمت امکانات عنوان جستجوی […]

اطلاعیه

اعضائی که نسبت به ثبت نام یا تمدید کارت در سامانه عضویت اقدام نموده اند برای دریافت کارت با سازمان ، خانم رضازاده تماس بگیرند. اعضائی که کارت آنها واصل نشده می بایست جهت دریافت گواهی عضویت از مورخ ۹۷/۳/۲۹ به کارتابل شخصی خود در سامانه به آدرس : Iaeo.ir قسمت امکانات عنوان جستجوی اعضاء مراجعه نمایند. وبا همراه داشتن پرینت گواهی در روز انتخابات حضور یابند.

کمیته اجرایی انتخابات