اطلاعیه کمیته اجرایی

اطلاعیه کمیته اجرایی
خرداد ۳۰, ۱۳۹۷
482 بازدید

اطلاعیه اعضائی که نسبت به ثبت نام یا تمدید کارت در سامانه عضویت اقدام نموده اند برای دریافت کارت با سازمان ، خانم رضازاده تماس بگیرند. اعضائی که کارت آنها واصل نشده می بایست جهت دریافت گواهی عضویت از مورخ ۹۷/۳/۲۹ به کارتابل شخصی خود در سامانه به آدرس : Iaeo.ir قسمت امکانات عنوان جستجوی […]

اطلاعیه

اعضائی که نسبت به ثبت نام یا تمدید کارت در سامانه عضویت اقدام نموده اند برای دریافت کارت با سازمان ، خانم رضازاده تماس بگیرند. اعضائی که کارت آنها واصل نشده می بایست جهت دریافت گواهی عضویت از مورخ ۹۷/۳/۲۹ به کارتابل شخصی خود در سامانه به آدرس : Iaeo.ir قسمت امکانات عنوان جستجوی اعضاء مراجعه نمایند. وبا همراه داشتن پرینت گواهی در روز انتخابات حضور یابند.

کمیته اجرایی انتخابات