اطلاعیه

خرداد ۱۳, ۱۳۹۸
549 بازدید

اطلاعیه کارشناساسان محترم که تمایل به امر نظارت بر کمباین برداشت غلات دارند حداکثر تا تاریخ ۲۰/۳/۹۸ به نظام مهندسی کشاورزی استان مراجعه فرمایند. اولویت با کارشناسان مکانیزاسیون می باشد.

اطلاعیه
کارشناساسان محترم که تمایل به امر نظارت بر کمباین برداشت غلات دارند حداکثر تا تاریخ ۲۰/۳/۹۸ به نظام مهندسی کشاورزی استان مراجعه فرمایند. اولویت با کارشناسان مکانیزاسیون می باشد.