اعلام لیست نهایی داوطلبان تأیید صلاحیت شده ششمین دوره انتخابات شورای استان

خرداد ۱۰, ۱۴۰۲
419 بازدید

توسط کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی انتخابات انجام شد: 🔸لیست نهایی داوطلبان تأیید صلاحیت شده ششمین دوره انتخابات شورای استان، توسط کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی انتخابات اعلام شد. 🔸به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، بر اساس برنامه زمانبندی ششمین دوره انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استان ها، لیست نهایی داوطلبان تأیید صلاحیت […]

توسط کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی انتخابات انجام شد:

🔸لیست نهایی داوطلبان تأیید صلاحیت شده ششمین دوره انتخابات شورای استان، توسط کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی انتخابات اعلام شد.

🔸به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، بر اساس برنامه زمانبندی ششمین دوره انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استان ها، لیست نهایی داوطلبان تأیید صلاحیت شده برای انتشار عمومی به کمیته های اجرایی استانی اعلام شد.

🔸مطابق این گزارش، لیست مشخصات داوطلبان تأیید صلاحیت شده استانی، همزمان در کارتابل عضویت اعضای استان مربوطه نیز بارگذاری شده و در دسترس تمامی اعضای سازمان می باشد.

🔸شایان ذکر است، مجمع عمومی انتخابات استان، روز جمعه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۲ به صورت همزمان در تمامی استان ها کشور برگزار می گردد و فرصت تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای تأیید صلاحیت شده از روز ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ مجاز می باشد.

@Qazvin_snmk