اعمال تخفیف عضویت

اعمال تخفیف عضویت
خرداد ۲۲, ۱۳۹۶
437 بازدید

اطلاعیه اعمال تخفیف عضویت   قابل توجه کلیۀ اعضاء محترم ، به مناسبت سالروز تأ سیس سازمان ، از تاریخ ۹۶/۳/۲۷ لغایت ۹۶/۴/۱۰ تخفیف پنجاه درصدی حق عضویت اعضاء سازمان( جدید و تمدیدها)اعمال خواهد گردید.

اطلاعیه

اعمال تخفیف عضویت

 

قابل توجه کلیۀ اعضاء محترم ، به مناسبت سالروز تأ سیس سازمان ، از تاریخ ۹۶/۳/۲۷ لغایت ۹۶/۴/۱۰ تخفیف پنجاه درصدی حق عضویت اعضاء سازمان( جدید و تمدیدها)اعمال خواهد گردید.