انتصاب جانشین ریاست

آذر ۳۰, ۱۳۹۸
885 بازدید


جانشین ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین منصوب شد. در پی استعفای آقای مهندس فرزاد خوش اخلاق از ریاست سازمان، در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۸، شورای سازمان، ضمن تشکر از زحمات بی دریغ و ارزشمند آقای مهندس خوش اخلاق، طبق مواد قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، تا برگزاری انتخابات بعدی آقای مهندس علی راه انجام را به این سمت منصوب کردند.