اولین سمینار مشترک تجاری ایران و عراق با هدف تامین اقلام مصرفی اربعین۲۰۱۷ در شهر کربلا به همراه نمایشگاه جانبی

اولین سمینار مشترک تجاری ایران و عراق با هدف تامین اقلام مصرفی اربعین۲۰۱۷ در شهر کربلا به همراه نمایشگاه جانبی
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶
434 بازدید

اولین سمینار مشترک تجاری ایران و عراق با هدف تامین اقلام مصرفی اربعین۲۰۱۷ در شهر کربلا به همراه نمایشگاه جانبی

اولین سمینار مشترک تجاری ایران و عراق با هدف تامین اقلام مصرفی اربعین۲۰۱۷ در شهر کربلا به همراه نمایشگاه جانبی