اولین همایش بین المللی فناوری های کارآمد در راستای پایداری کشاورزی منابع طبیعی و ژئوپارک

مهر ۲۷, ۱۳۹۵
624 بازدید

%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af