واگذاری طرحها و پروژه های اجرایی از طریق سامانه ” ستاد “

واگذاری طرحها و پروژه های اجرایی از طریق سامانه ” ستاد “
بهمن ۱۰, ۱۳۹۶
453 بازدید

قابل توجه کلیه اعضاء حقیقی و حقوقی سازمان با عنایت به اعلام مدیریتها و ادارات کل وابسته به سازمان جهاد کشاورزی جهت واگذاری طرحها و پروژه های اجرایی از طریق سامانه ” ستاد ” بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم حقوقی و حقیقی واجد شرایط و علاقه مند می رساند به منظور هماهنگی و ساماندهی حضور […]

قابل توجه کلیه اعضاء حقیقی و حقوقی سازمان

با عنایت به اعلام مدیریتها و ادارات کل وابسته به سازمان جهاد کشاورزی جهت واگذاری طرحها و پروژه های اجرایی از طریق سامانه ” ستاد ” بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم حقوقی و حقیقی واجد

شرایط و علاقه مند می رساند به منظور هماهنگی و ساماندهی حضور اعضاء سازمان دراین زمینه ، کلاس توجیهی در روز پنج شنبه ۱۲/۱۱/۹۶ از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ در محل مجموعه سالن باغستان سازمان جهاد کشاورزی می گردد.