ایام سوگواری امام حسین (ع) تسلیت باد.

ایام سوگواری امام حسین (ع) تسلیت باد.
شهریور ۱۹, ۱۳۹۸
720 بازدید

ای آموزگار بزرگ شهادت!برقی از آن نور را بر این شبستان سیاه و نومید ما بیفکنقطره‌ای از آن خون را در بستر خشکیده و نیم مرده ما جاری ساز و تفتی از آتش آن صحرای آتش خیز را به این زمستان سرد و فسرده ما ببخش.دکتر_علی_شریعتیایام سوگواری امام حسین (ع) تسلیت باد.

ای آموزگار بزرگ شهادت!
برقی از آن نور را بر این شبستان سیاه و نومید ما بیفکن
قطره‌ای از آن خون را در بستر خشکیده و نیم مرده ما جاری ساز
و تفتی از آتش آن صحرای آتش خیز را به این زمستان سرد و فسرده ما ببخش.
دکتر_علی_شریعتی
ایام سوگواری امام حسین (ع) تسلیت باد.