بارگذاری دوره های آموزشی و آزمون های ادواری

اسفند ۳, ۱۳۹۹
263 بازدید

??اطلاعیه مهم ☘️کارشناسان محترم متقاضی رتبه بندی و گواهی اشتغال جهت بارگذاری دوره های آموزشی و آزمون های ادواری در کارتابل خود از قسمت(ورود به سامانه آموزش) بخش (بارگذاری گواهی های آموزشی) و (بارگذاری آزمون ادواری) اقدام با بارگذاری گواهی ها با کیفیت مناسب نمایید. ☘️پس از تایید این مدارک که توسط سازمان مرکزی(تهران) صورت […]

??اطلاعیه مهم
☘️کارشناسان محترم متقاضی رتبه بندی و گواهی اشتغال
جهت بارگذاری دوره های آموزشی و آزمون های ادواری
در کارتابل خود از قسمت(ورود به سامانه آموزش) بخش (بارگذاری گواهی های آموزشی) و (بارگذاری آزمون ادواری) اقدام با بارگذاری گواهی ها با کیفیت مناسب نمایید.
☘️پس از تایید این مدارک که توسط سازمان مرکزی(تهران) صورت میگیرد، به درخواست رتبه بندی خود مراجعه نموده، دوره های مورد تایید را در بخش های مربوطه کارتابل خود بارگذاری نموده و درخواست رتبه بندی خود را تایید نهایی نمایید.
☘️ارسال درخواست رتبه بندی پیش از انجام موارد بالا منجر به عدم محاسبه امتیاز مدارک به دلیل عدم مشاهده در کارتابل استان خواهد شد.