نحوه بارگذاری گواهی های دوره آموزشی و آزمون ادواری

اسفند ۳, ۱۳۹۹
812 بازدید

اطلاعیه مهم ☘️کارشناسان محترم متقاضی رتبه بندی و پروانه اشتغال جهت اضافه نمودن دوره های آموزشی در کارتابل خود از قسمت (ورود به سامانه آموزش) بخش (بارگذاری گواهی های آموزشی) اقدام با بارگذاری گواهی ها با کیفیت مناسب نمایید. پس از تایید این مدارک که توسط مسئول آموزش استان صورت میگیرد، به درخواست رتبه بندی […]

اطلاعیه مهم

☘️کارشناسان محترم متقاضی رتبه بندی و پروانه اشتغال

جهت اضافه نمودن دوره های آموزشی

در کارتابل خود از قسمت (ورود به سامانه آموزش) بخش (بارگذاری گواهی های آموزشی) اقدام با بارگذاری گواهی ها با کیفیت مناسب نمایید.
پس از تایید این مدارک که توسط مسئول آموزش استان صورت میگیرد، به درخواست رتبه بندی یا پروانه اشتغال خود مراجعه نموده، روی جدید کلیک نمایید، دوره های تایید شده قابل مشاهده می شود که با انتخاب آن قابل اضافه کردن خواهد بود.
در صورتی که شما ثبت نام دوره آموزشی را در سامانه آموزش انجام داده باشید، نیاز به بارگزاری دوره آموزشی در سامانه آموزش نخواهد بود و تنها مرحله دوم را انجام دهید.

جهت اضافه نمودن آزمون های ادواری
در کارتابل خود از قسمت (ورود به سامانه آموزش) بخش (بارگذاری آزمون ادواری) اقدام با بارگذاری گواهی ها با کیفیت مناسب نمایید.
پس از تایید این مدارک که توسط مسئول آموزش استان صورت میگیرد، به درخواست رتبه بندی خود مراجعه نموده، روی جدید کلیک نمایید، گواهی های تایید شده قابل مشاهده می شود که با انتخاب آن قابل اضافه کردن خواهد بود.
پس از اضافه نمودن کلیه مدارک و مستندات درخواست خود را تایید نهایی نمایید.
☘️ارسال درخواست رتبه بندی پیش از انجام موارد بالا منجر به عدم محاسبه امتیاز مدارک به دلیل عدم مشاهده در کارتابل استان خواهد شد.
نکته: در درخواست تمدید پروانه اشتغال، مستقیما مدارک آموزشی و آزمون ادواری قابل بارگزاری خواهد بود ولی در درخواست صدور، طی فرآیند ذکر شده الزامیست.