بازدید از داروخانه های گیاهپزشکی شهرستان آبیک

بازدید از داروخانه های گیاهپزشکی شهرستان آبیک
تیر ۲۰, ۱۴۰۰
393 بازدید

بازدید از داروخانه های گیاهپزشکی شهرستان آبیک ❇️به گزارش روابط عمومی سنم قزوین، در اولین هفته ماه جاری، نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین به همراه نماینده اداره جهاد کشاورزی و نماینده اداره صمت شهرستان آبیک از داروخانه های گیاهپزشکی شهرستان آبیک بازدید بعمل آورد. ❇️طی این بازدید هیأت نظارت ضمن […]


بازدید از داروخانه های گیاهپزشکی شهرستان آبیک

❇️به گزارش روابط عمومی سنم قزوین، در اولین هفته ماه جاری، نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین به همراه نماینده اداره جهاد کشاورزی و نماینده اداره صمت شهرستان آبیک از داروخانه های گیاهپزشکی شهرستان آبیک بازدید بعمل آورد.

❇️طی این بازدید هیأت نظارت ضمن تذکر و توجیه عاملین توزیع نهاده های کشاورزی درخصوص نحوه عملکرد و تخلفات مشاهده شده که شامل گرانفروشی، فروش سموم غیرمجاز و منقضی، موارد تخلف صورتجلسه شد.

❇️ در ادامه ضمن تشکیل جلسه مشترک در محل مدیریت اداره جهاد کشاورزی شهرستان درخصوص لزوم کنترل بیشتر ونحوه برخورد با واحدهای فاقد مجوز و عاملین فروش نهاده های کشاورزی غیرمجاز تبادل نظرگردید و مقرر شد بازدیدها به صورت مستمر ادامه یابد.
@Qazvin_snmk