بازدید معاون محترم اداری و مالی سازمان نظام مهندس کشاورزی و منابع طبیعی کشور و هیأت همراه از استان

بازدید معاون محترم اداری و مالی  سازمان نظام  مهندس کشاورزی و منابع طبیعی کشور و هیأت همراه از استان
فروردین ۲۴, ۱۳۹۵
1008 بازدید

  بازدید معاون محترم اداری و مالی سازمان نظام مهندس کشاورزی و منابع طبیعی کشور و هیأت همراه از استان آقای مهندس حقیقی معاون اداری مالی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشوربه همراه آقاان مهندس اشرفی و ندیمی روز چهارشنبه ۹۵/۱/۱۸از مجموعه سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان بازدید نموده و در زمینه های […]

  بازدید معاون محترم اداری و مالی

سازمان نظام مهندس کشاورزی و منابع طبیعی کشور و هیأت همراه از استان

آقای مهندس حقیقی معاون اداری مالی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشوربه همراه آقاان مهندس اشرفی و ندیمی روز چهارشنبه ۹۵/۱/۱۸از مجموعه سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان بازدید نموده و در زمینه های نختلف از جمله سامانه صدور پروانه ها ، عضویت اعضاء، رتبه بندی، امور مالی، صندوق تعاون و رفاه، امور اداری و استخدامی پرسنل و … بحث و تبادل نظر گردید.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA