بازدید معاون محترم امور عمرانی استانداری و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان از سازمان

بازدید معاون محترم امور عمرانی استانداری و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان از سازمان
اسفند ۱, ۱۳۹۵
474 بازدید

بازدید معاون محترم امور عمرانی استانداری و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان از سازمان   روز یکشنبه ۲۴/۱۱/۹۵ آقای مهندس فرخ زاد معاون محترم امور عمرانی استاندار و آقای مهندس متقی فرد ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان به همراه آقایان مهندس حاج سید جوادی و مهندس کشاورز محمدیان معاونین محترم تولیدات دامی و […]

بازدید معاون محترم امور عمرانی استانداری و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان از سازمان

 

روز یکشنبه ۲۴/۱۱/۹۵ آقای مهندس فرخ زاد معاون محترم امور عمرانی استاندار و آقای مهندس متقی فرد ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان به همراه آقایان مهندس حاج سید جوادی و مهندس کشاورز محمدیان معاونین محترم تولیدات دامی و برنامه ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی از سازمان نظام مهندسی بازدید نمودند.

در این جلسه ریاست سازمان ضمن ارائه گزارش فعالیتهای جاری و عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان در سال جاری نسبت به انعکاس مستندات و مبانی قانونی مورد عمل در انجام فعالیتها و تعیین تعرفه ها اقدام نموده و در پایان جلسه نیز به مهمترین مسائل و مشکلات سازمان از جمله محدودیت فضای اداری – کاهش فرصتهای شغلی با توجه به رکود اقتصادی و ممنوعیتهای اعمال شده در صدور پروانه ها و لزوم مساعدت مسئولین در ایجاد و توسعه فضاهای جدیدبا توجه به افزایش تعداد دانش آموختگان عضو و انتظارات آنها از سازمان برای اشتغال – معوقات مالیاتی –اهمیت ویژه ساماندهی فروشگاههای غیر مجاز سموم- لزوم تعامل با دانشگاهها در خصوص ساماندهی عناوین گرایشهای تحصیلی با توجه به نیاز استان و…اشاره نمودند. آقایان مهندس فرخ زاد و مهندس متقی فرد نیز ضمن اعلام حمایت از مجموعه نظام مهندسی کشاورزی و دعوت از سازمان جهت حضور در کارگروههای استانی و سیاستگذاریهای بخش در خصوص رفع برخی از مشکلات موجود ارائه طریق نمودند. این بازدید دو ساعته با حضور مهمانان در دفتر شرکت خدمات دامپروری سبز آفرین پالیز از شرکتهای عضو سازمان وافتتاح این شرکت به اتمام رسید.