ثبت نام در دوره ی آموزشی نظارت بر واحدهای آبزی پروری

ثبت نام در دوره ی آموزشی نظارت بر واحدهای آبزی پروری
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵
844 بازدید

((قابل توجه کارشناسان شیلات)) جهت ثبت نام در دوره ی آموزشی نظارت بر واحدهای آبزی پروری حداکثر تا مورخ ۹۵/۲/۱۵ به سازمان (خانم رضازاده) مراجعه نمائید.

((قابل توجه کارشناسان شیلات))

جهت ثبت نام در دوره ی آموزشی نظارت بر واحدهای آبزی پروری حداکثر تا مورخ ۹۵/۲/۱۵ به سازمان (خانم رضازاده) مراجعه نمائید.