برگزاری جلسه هم اندیشی

برگزاری جلسه هم اندیشی
مهر ۱۳, ۱۳۹۶
678 بازدید

خبر برگزاری جلسه هم اندیشی به منظور بررسی فرصتهای کاری فارغ التحصیلان رشته های آبیاری، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با همکاری مدیریت­آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی جلسه“هم اندیشی بررسی زمینه های ایجاداشتغال برای فارغ التحصیلان رشته آبیاری“را در روز چهارشنبه ۹۶/۷/۵ از ۱۰ لغایت۱۲ در سالن باغستان سازمان جهاد کشاورزی […]

خبر

برگزاری جلسه هم اندیشی

به منظور بررسی فرصتهای کاری فارغ التحصیلان رشته های آبیاری، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با همکاری مدیریت­آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی جلسه“هم اندیشی بررسی زمینه های ایجاداشتغال برای فارغ التحصیلان رشته آبیاریرا در روز چهارشنبه ۹۶/۷/۵ از ۱۰ لغایت۱۲ در سالن باغستان سازمان جهاد کشاورزی با حضور حدود ۷۰ نفر از کارشناسان عضو،شرکتهای طراح و مجری،انجمن صنفی شرکتهای مشاور و پیمانکار آب و خاک استان و تعدادی از کارشناسان و صاحب نظران بخش برگزارگردید.دراین­جلسه­آقایان­نوری­نیا،عطایی­سلطانی،عباسی وتعدادی از کارشناسان نقطه نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند و مقرر شد موارد پیشنهادی با هماهنگی سازمان نظام مهندسی، مدیریت آب و خاک و شرکتهای مشاور و طراح پیگیری شود.

.