برگزاری مراسم روز جهانی خاک

برگزاری مراسم روز جهانی خاک
آذر ۹, ۱۳۹۶
770 بازدید

از کلیه علاقه مندان و کارشناسان گرایشهای مختلف علوم کشاورزی علی الخصوص خاکشناسی دعوت می گردد در کارگاههای آموزشی منعقده در روز های شنبه و یکشنبه ۱۰و ۹۶/۰۹/۱۱ با موضوعات مندرج در پوستر همایش شرکت نمایند. برای حاضرین در همایش گواهی حضور صادر می گردد.

از کلیه علاقه مندان و کارشناسان گرایشهای مختلف علوم کشاورزی علی الخصوص خاکشناسی دعوت می گردد در کارگاههای آموزشی منعقده در روز های شنبه و یکشنبه ۱۰و ۹۶/۰۹/۱۱ با موضوعات مندرج در پوستر همایش شرکت نمایند. برای حاضرین در همایش گواهی حضور صادر می گردد.