برگزاری سمینار تعذیه دام

برگزاری سمینار تعذیه دام
خرداد ۴, ۱۳۹۶
545 بازدید

خبر برگزاری سمینار تعذیه دام به منظور ارتقاء دانش فنی دامپروران استان ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با همکاری شرکت خوراک دام پارس تهران و معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سمینار تغذیه دام تحت عنوان ” مزایای استفاده از خوراک پلیت شده و ارزش غذایی آن در تغذیه دامهای […]

خبر

برگزاری سمینار تعذیه دام

به منظور ارتقاء دانش فنی دامپروران استان ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با همکاری شرکت خوراک دام پارس تهران و معاونت تولیدات گیاهی

سازمان جهاد کشاورزی سمینار تغذیه دام تحت عنوان ” مزایای استفاده از خوراک پلیت شده و ارزش غذایی آن در تغذیه دامهای نشخوار کننده“را در روز چهارشنبه ۳/۳/۹۶ از ساعت ۹ صبح در سالن آمفی تئاتر سازمان جهاد کشاورزی برگزارنمود.

در این سمیناربیش از ۱۷۰ نفر از کارشناسان عضو گرایش دامپروری سازمان، مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و تولید کنندگان واحدهای دام سنگین و سبک استان  شرکت داشتند.